Soukromí

Vážený zákazníku,

Rádi bychom vám připomněli účely a zásady, na základě kterých zpracováváme vaše osobní údaje.
Pokud byste se nás chtěli na cokoli zeptat, najdete na konci naše kontaktní údaje.

Tak pojďme začít!

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje, tj. kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je Zakład Produkcyjno Usługowy Stolarstwo Eksport Import Dorota Śleziak se sídlem Mirowszczyzna 36, 46-325 Rudniki (dále jen: “Stolarstwo”)

2. Odkud vaše údaje získáváme?

Pokud máme vaše údaje, znamená to, že jste provedli nákup na našich webových stránkách nebo Allegro.pl portálu nebo jste zadali objednávku e-mailem.

3. Proč vaše údaje zpracováváme?

Bohužel nejsme schopni (bez vašich osobních údajů) poskytnout žádnou službu, protože nám umožňují vyřizovat objednávky, kontaktovat kupujícího a méně často zasílat marketingové informace, jako jsou propagační akce. Například pro doručení objednaného produktu potřebujeme obdržet informace jako: jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mail (doručení do schránky na balíky). Pokud nám z nějakého důvodu tyto údaje neposkytnete – bohužel nebudeme moci vaši objednávku zpracovat.

Zejména:

 • za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb (zejména zpracování objednávek, fakturace, komunikace související s poskytováním služeb, komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře). Základem pro zpracování je nezbytnost pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 • vyřizování stížností, vrácení zboží a dalších reklamací. Základem pro zpracování je oprávněný zájem společnosti “Carpentry” (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), který spočívá v zajištění informací o spolupráci (mimo jiné včetně historie vašich objednávek, komunikace s námi a plateb) za účelem vyřízení případných reklamací a vratek.
 • pro analytické nebo statistické účely. Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem společnosti “Carpentry” (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) hlásit a určovat optimální směry našeho vývoje;
 • abychom na vás mohli cílit prostřednictvím marketingového obsahu “Tesařství”. Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem společnosti “Carpentry” (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v doručování objednaných marketingových sdělení, a to i ve formě newsletterů, tj. E-maily obsahující informace o aktuálních nabídkách, propagačních akcích nebo soutěžích. Zpracování vašich údajů pro tento účel probíhá pouze v případě, že jste souhlasili se zasíláním informací
  marketing (newsletter) elektronickými prostředky.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v IT prostředí, což znamená, že mohou být také dočasně uloženy a zpracovány za účelem zajištění bezpečnosti a řádného fungování IT systémů, např. v souvislosti s vytvářením záložních kopií, testováním změn v IT systémech, odhalováním nesrovnalostí nebo ochranou před zneužitím a útoky.

Pokud s tím souhlasíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem ukládání údajů do souborů cookie, shromažďování údajů z webových stránek a mobilních aplikací a organizování soutěží a propagačních kampaní, kterých se můžete zúčastnit;

4. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy s vámi a po jejím skončení pro následující účely:

 • uplatňování nároků, náhrady v souvislosti s plněním smlouvy,
 • plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména daňových a účetních povinností,
 • zabránit zneužití a podvodům;
 • statistická a archivační data,
 • nejdéle po dobu 10 let ode dne dokončení smlouvy.

Vaše osobní údaje uchováváme pro marketingové účely po dobu trvání smlouvy nebo dokud proti takovému zpracování nevznesete námitku, podle toho, co nastane dříve.

5. S kým sdílíme vaše údaje?

V souvislosti se službami poskytovanými externími subjekty “Tesařině” mohou tyto subjekty získat přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu nezbytném pro poskytování těchto služeb. Těmito subjekty jsou poskytovatelé IT služeb a systémů, poštovní operátoři a kurýři, operátoři plateb, poskytovatelé poradenských, právních či auditorských služeb, další externí subdodavatelé.

6. Jaká jsou vaše práva?

 • Můžete získat informace o tom, jak a v jakém rozsahu zpracováváme vaše údaje, a navíc kopii vašich osobních údajů. V případě, že vaše žádost obsahuje kopii údajů, pomůžete nám tím, že uvedete, jaké údaje si přejete obdržet.
 • můžete požádat o opravu vašich údajů (pokud byly nesprávně uloženy nebo pokud byly změněny), jejich výmaz (pokud neexistuje žádný důvod pro to, aby je tesařství zpracovávalo) nebo omezení zpracování (pokud chcete, aby tesařství zpracovávalo vaše údaje pouze v omezeném rozsahu, dokud nebude posouzena vaše námitka nebo žádost o opravu údajů, a pokud chcete, aby byly údaje uloženy v souvislosti s vašimi nároky);
 • Můžete nás požádat, abychom vám poskytli vaše údaje v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Získaná data můžete předat správci dle vašeho výběru. Kromě toho, pokud je to technicky proveditelné, s příslušnými bezpečnostními standardy, to pro vás můžeme na vaši žádost udělat.

Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich údajů porušuje vaše práva, dejte nám prosím vědět. Snažíme se reagovat na připomínky a návrhy našich uživatelů. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu (v Polsku – Generální inspektor pro ochranu osobních údajů
nebo tělo postavené na jeho místo).

7. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás neváhejte kontaktovat. Neváhejte poslat e-mail na adresu: allegro@e-lamele.pl . Poštovní korespondenci lze zasílat na adresu: ZPU Stolarstwo Eksport Import Dorota Śleziak, Mirowszczyzna 36, 46-325 Rudniki